02 January 2014

DIY Braided bracelet | Fonott karkötő


I made this bracelt in Summer but I have forgotten about is. So I am posting it now. :) I hope you will like it.

Még nyáron készítettem ezt a karkötőt, de elfeledkeztem róla. Ezért most teszem közzé. :) Remélem, tetszeni fog.


Tools we need:
Szükséges eszközök:

Screwed rope/ribbon, scissors, pilers, jewelry clips
Csavart szalag, olló, fogó, ékszer kapcsok
Cut 4 equal pieces of ribbon.
Vágjunk 4 egyenlő hosszúságú szalag darabot.


Clamp them together. Place jewelry clips on the one end.
Fogjuk őket össze. Rögzítsünk ékszer kapcsot az egyik végére.


Braid them with 4-strand braid:
Fonjuk össze 4-es fonással:


There are more ways to make a 4-strand braid. For now I have choosen this one.
I try to explain how to:
- Take the first string on the left side.
- Place it over the second one,
- then under the third one.
- Then take the fourth one (fist sting on the right side).
- And place it under the next one,
- then over the next one.
- Start from the first step again, and keep braiding until you reach the end.

Többféle módja van a 4-es fonásnak. Én most ezt választottam.
Megpróbálom elmagyarázni, hogyan:
- Vegyük az első szalagot a bal oldalon.
- Fonjuk át a második fölött,
- majd a harmadik alatt.
- Azután vegyük a negyedik darabot (amelyik az első a jobb oldalon).
- És fonjuk át a következő alatt,
- majd az azutáni fölött.
- Ismételjük a lépéseket az elsőtől. És folytassuk a fonást, amíg el nem érjük a végét.

So the method is like: over-under and (from the other side) under-over.
Tehát a technika valami ilyesmi: fölé-alá és (a másik oldalról) alá-fölé.

Finally place the clips on the other end as well.
Végül helyezzük el az ékszerkapcsot a másik oldalra is.


The outcome:
A végeredmény:
Read the previous DIY bracelet posts by clicking on the titles:
Olvasd el az előző saját készítésű karkötő bejegyzéseket is a címekre kattintva:


Love,

No comments:

Post a Comment

@niksboxblog