16 October 2013

DIY Autumn Decoration | Őszi dekorácó

I did not really like autumn before, because it reminded me that Summer is over and Winter will come. But now I realize how beautiful colours fall has. So it inspired me to create an autumn decoration.

Korábban nem igazán szerettem az őszt, mert emlékeztetett arra, hogy vége a nyárnak és nemsokára a tél következik. De most rádöbbentem, milyen gyönyörű színei vannak az ősznek, és ez inspirált, hogy készítsek egy őszi dekorációt.


This is a very simple way to take fall into our homes. We only need a nice bottle or glass, a few chestnut and leaves (fake or real ones) or any other autumnal things.

Ez egy nagyon egyszerű módja, hogy az őszt becsempésszük otthonainkba is. Csupán egy szép üvegre vagy pohárra, néhány gesztenyére és (mű vagy igazi) levelekre van szükség, illetve bármilyen más őszies dologra.


Put the leaves in the glass.
Tegyük a leveleket a pohárba.


Then place the chestnuts in the glass as well.
Majd helyezzük bele a gesztenyéket is.


Done! It is this easy!
És kész is! Ilyen egyszerű!We can play with it a little and display it with other items.
Egy kicsit játszhatunk vele, és más dolgokkal együtt is kiállíthatjuk.
Love,

No comments:

Post a Comment

@niksboxblog